- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพัฒนาธุรการโรงเรียน

          สพป.เพชรบุรี เขต 1  จัดอบรมสัมมนาเชองปฏิบัติการ  พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  ให้ทุกคนได้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น  นำขั้นตอนวิธีการใหม่ ๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  อีกทั้งยังจัดหาวิทยากรที่มีคุณภาพด้านงานธุรการ  งานสารบัญ  และยำนำเจ้าหน้าที่ธุรการทุกคน  ไปศึกษาดูงานการีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าีที่ธุรการที่มีคุณภาพ  ณ  สพป.กาญจนบุรี  เขต 4  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก  ดร.ธวัชชัย  พิกุลแก้ว  ผอ.สพป.กาญจนบุรี  เขต 4  ให้การต้อนรับ
          จากการอบรมสัมมนาในครั้งนี้  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี  เขต 1  แจ้งว่า  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุกคน  จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น  อีกทั้งทุกคนยังสามารถเป็นกำลังหลักในการรายงานผล  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก   ครั้งที่  63  ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพ
altaltaltaltaltaltaltaltalt