- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจโครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมฯ


  นายเชิดศักดิ์  สว่างแวว เป็นประธานในพฺิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม
โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี ระหว่างวันที่
3-4 ส.ค.2556 และได้มอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน
ภาพกิจกรรม https://picasaweb.google.com/112074836862328547445/20130813#