- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

           ความปลอดภัยทางไซเบอร์ หมายถึง วิธีลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร  ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การปกป้องอุปกรณ์ และบริการที่พวกเขาใช้ การโจมตีทางไซเบอร์มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200,000 เหรียญสหรัฐ การโจมตีนี้ไม่คำนึงถึงขนาดของบริษัท หลังจากโดนการโจมตี บริษัทกว่า 60% ปิดตัวลงภายในครึ่งปี เนื่องจากปัญหาทางการเงิน ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องบริษัทหน้าใหม่ ๆ หรือบริษัทที่ดำเนินกิจการมานาน เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะถูกแฮกข้อมูล

 

   

   

   

 

 

- คลังความรู้ : เกี่ยวการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ -