- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษารายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเเละครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด