- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการควบรมวโรงเรียนขนาดเล็ก

        กระทรวงศึกษาธิการ ยืนยัน การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขณะเดียวกันโรงเรียนที่มีศักยภาพการเรียนการสอนยังดำเนินการต่อไปได้
        สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย นำโดยนายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย พร้อมประธานเครือข่ายโรงเรียนชุมชน เข้าพบนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอการคุ้มครองการศึกษาทางเลือก 4 ข้อ ประกอบด้วย การจัดตั้งสถาบันพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรา 12 ภายใต้การดำเนินงานของสภาสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มผู้จัดการศึกษาส่วนต่างๆ รวมทั้งจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาทางเลือก ส่งเสริมและสนับสนุนการบังคับใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มการศึกษาทางเลือก ปรับใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพ ซึ่งนายพงศ์เทพ กล่าวว่า การควบรวมโรงเรียนเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่ต้องฟังความเห็นของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนหลายแห่ง ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการขาดบุคลากร ทั้งผู้บริหาร ครู และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หากสถานศึกษาใดดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว กระทรวงศึกษาก็พร้อมให้การสนับสนุนต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 182 เขต จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยให้ส่งรายละเอียดทั้งหมดให้ สพฐ.ในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีความชัดเจนในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กมากขึ้น