- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร

alt       ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป็นประธารเปิดการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรสู่การปฎิบัติและบรรยายพิเศษในเรื่องการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4หัวข้อคือ 1.สภาพหรืดสถานการณ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และ4.การดำเนนงานต่อไป การจัดการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจรสู่การปฎิบัติจัดโดย สำนักวิชาการฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  พัทยา   ซึ่งการอบรมครั้งนี้  สพป.เพชรบุรี เขต 1  ได้ส่งนางกิติมา  จันทร์นิล  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  และ นสสุภัคญญาณี  สุขสำราญ  ศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมประชุุม  พร้อมรับฟังข้อมูลเพื่อกลับมาดำเนินการต่อไป
alt