- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

 

ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน