- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเรื่องควรรู้

     นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อเร็วๆนี้ว่า เนื่องในวันเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2556 จะมาถึงในวันที่ 16 พ.ค.นี้ ตนได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ได้ประสานงานกับ หน่วยงานความมั่นคง เพื่อจัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน ขณะเดียวกันในสัปดาห์นี้ตนจะลงพื้นที่ 3 จังหวัดใต้ เพื่อไปหารือกับผอ.เขตพื้นที่ฯ และหน่วยงานความมั่นคง เพื่อกำชับในเรื่องดังกล่าวต่อไป

      ขณะที่ นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้เรียก ผอ.เขตพื้นที่ฯภาคใต้ตอนล่าง 12 เขต มาประชุมแผนทบทวนความปลอดภัยครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งที่ประชุมได้ตกลงกันใน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.จะมีการประชุมทบทวนแผนการรักษาความปลอดภัยระหว่าง ศธ.กับหน่วยรักษาความปลอดภัย ซึ่งทำทุกครั้งก่อนเปิดภาคเรียน โดยจะหารือทบทวนการรับส่งครูและนักเรียนที่ต้องเดินทางข้ามเขตรักษาความ ปลอดภัย ว่าจะรับส่งที่จุดใด กับใครเพื่อความชัดเจน 2.จะมีการสลับโอนย้ายครูในพื้นที่ 3 จังหวัดใต้ ที่เน้นการเดินทางให้อยู่ใกล้ที่พักเป็นหลัก เพราะที่ผ่านมาพบว่าครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนใกล้บ้านจะปลอดภัยกว่าไกลบ้าน โดยที่ผ่านมาได้มีการหารือจัดทำเส้นทางการเดินทางครูไว้ทั้งหมดแล้ว ทั้งล่นระยะทางให้สั่นลง รวมเส้นทางให้เดินทางเป็นกลุ่มมากขึ้น

      รอง เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า 3.จะมีระบบแจ้งข่าวในพื้นที่ไว้คอยรับฟังข่าวสาร ว่าจะมีการวางระเบิดอะไรที่ไหน หรือจะเกิดเหตุการณ์อะไร โดยให้ผอ.เขตพื้นที่ฯเป็นประธานในการรับแจ้งข่าวสาร และเปิดแจ้งข่าวเตือนเป็นการภายในให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 4.จะมีการนำร่องนวัตกรรมทางการศึกษาห้องเรียนกลับบ้าน (Flip your classroom) ที่เป็นนวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ เหมาะสมกับพื้นที่ คือ เรียนที่บ้าน และมาทำการบ้านที่โรงเรียน โดยเฉพาะกรณีที่เด็ก 3 จังหวัดใต้ที่ต้องหยุดเรียนบ่อยๆ และ5.การติดตั้งซีซีทีวีเต็มพื้นที่ในทุกโรงเรียน รวมถึงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยโรงเรียนละ 2 คน.