- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจสืบสานประเพณีไทย

      เมื่อวันที่  11  เม.ย. 56  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึำกษาเพชรบุรี เขต 1  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์  ประจำปี  2556  โดยจัดให้มีพิะีสรงน้ำพระ  รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส และรับประทานอาหารร่วมกัน
          โดยพิธีเริ่มขึ้นในเวลา  10.30 น.  นายสายัณห์  พันนุกิจ  รอง ผอ.สพป.พบ.1  ได้กล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรมต่อประธาน  (นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1) ดสร็จแล้ว  ประธานได้กล่าวเปิดกิจกรรม  ให้พรกับผู้ร่วมกิจกรรม  และได้เรียนเชิญนายประชุม  ม้ายอุเทศ  ผู้อาวุโส  ได้กล่าวให้พรกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม   ต่อจากนั้นประะานได้สรงน้ำพระ  และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส  จำนวน  9  ท่าน  สุดท้าย   ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคน  ได้ร่วมกันสรงน้ำพระ,  รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส  และรับประทานอาหารร่วมกัน

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt