- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจร่วมกตัญญูมอบอาคาร

     ดร.รัตนา  สมสกุลรุ่งเรือง  ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู  พร้อมคณะฯ  ได้ประกอบะธีส่งมอบอาคารเรียนขนาด  2  ชั้น  10  ห้องเรียน  มูลค่า  4,500,000  บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)   ให้กับโรงเรียนวัดลักษณาราม  อำเภอบ้านแหลม  โดยมีนายมณเฑียร  ทองนิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานฝ่ายรับมอบ  และนายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ,  นายสายัณห์  พันนุกิจ  รอง ฯ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  , คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียน  และประชาชนร่วมเป็นเกียรติในพิธี
     ในการนี้ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู  ยังได้มอบเงินทุนการศึกษา  อุปกรณ์การเรียนการสอน  เครื่องกีฬา  และสิ่งของที่จำเป็นให้กับทางโรงเรียน  โดยมีนายประทีป  เจ้ยเปลี่ยน  ผอ.ร.ร.วัดลักษณาราม  เป็นผู้รับมอบ  เมื่อวันที่  26  เม.ย. 56  เวลา  13.49 น.
altaltaltaltaltaltalt