- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขตื 1  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ดี ๆ งาม ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี และอื่น ๆ ให้กับชาวต่างชาติได้อย่างมีคุณภาพ  อีกทั้งยังสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  ให้กับเพื่อนครู และนักเรียนได้อย่างดี
          การจัดการอบรมสนครั้งนี้  กำหนดระหว่างวันที่  3 - 4  เมษายน  2556  ณ  สถานพักฟื้นและตากอากาศกองพลาธิการทหารบก  หาดเจ้าสำราญ  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  30  คน  โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนคงคาราม  ส่งครูต่างชาติเจ้าของภาษา  ร่วมเป็นวิทยากาให้ความรู้  ประกอบด้วย  Mr.Christian  Paul  R  Sglve  และ  Mr.David  Arthur  Nickels    ซึ่งการอบรมครั้งนี้  อยู่ในความรับผิดชอบของนาย
มานพ  พุ่มจิตร์  ศึกษานิเทศก์  สพป.พบ เขต 1
altaltaltaltaltaltaltalt