- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประชุมสมาชิกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ

นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม "สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารเขาย้อย" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี โดยมีนายสุชาติ ทองสมนึก ผอ.ร.ร.โยธินยูรณะฯ ให้การต้อนรับ ในการนี้ิ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้กล่าวชื่นชมคณะครูและผู้บริหาร ที่ช่วยกันสั่งสอนศิษย์ จนมีคะแนนทั้งเกิดเกณฑ์ของ สพฐ. และที่อยู่ในระดับที่ดีของการสอบ O - NET ระดับชั้น ป.6 ที่ผ่านมา อีกทั้งยังขอบคุณในเรื่องของผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับชาติ ทีั่ได้รับรางวัลเหรียญทองที่ 1 และรางวัลต่าง ๆ นอกจากนั้น นายวิสาห์ พูนศิริรัตน์ นายอำเภอเขาย้อย ยังได้ให้เกียรติมาพบเพื่อนครู สุดท้าย นายนพรัตน์ พุ่มเงิน นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้ บริหารเขาย้อย ได้พบปะเพื่อนสมาชิก ชั้แจงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา สุดท้าย คณะกรรมการสมาคม ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อนครู รับประทานอาหารร่วมกัน
altaltaltaltaltaltalt