- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1




เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด




เว็บไซต์ที่น่าสนใจ







ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๑ โดยดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์มูลนิธิพุทธโฆษณ์ (www.buddhakos.org)