- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเยี่ยมสนาม NT / ดูงานระดับชาติ

          นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ  NT  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ณ  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  ,  โรงเรียนวัดทองนพคุณ , โรงเรียนวัดเขาตะเครา และโรงเรียนบ้านบางแก้ว   พบว่าการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  นักเรียนสามารถทำข้อสอบได้  การฝนรหัสในกระดาษคำคอบก็ทำได้ถูกต้อง  แต่ก็ยังขอให้ครูผู้กำกับห้องสอบ  ได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบของนักเรียนอีกครั้งก่อนส่งคณะกรรมการกลาง
          นอกจากนี้  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  ยังได้ไปให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2555  ครั้งที่  62  โดยเฉพาะนักเรียนที่ได้รัีบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  ถึง  3  รายการ  ประกอบด้วย  เหรียซทอง  อันดับที่  1  การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว  ระดับชั้น  ป.1-3  โรงเรียนวัดทองนพคุณ  (ด.ช.กฤษณะ  สีแดง , ด.ญ.รังสิมา  หยดย้อย และ ด.ญ.กนกวรรณ  จขันทร์มาก)  ได้รับคะแนนเต็ม  100  คะแนน  ,เหรียญทอง  อันดับที่  1  การประกวดเรียงความและคัดลายมือ  ระดับ ป.4-6  ด.ญ.สหัสยา  สายเสียงสด  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ได้รับคะแนน  83  คะแนน  , เหรียญทอง  อันดับที่  1  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ระดับชั้น  ป. 4-6  โรงเรียนวัดเขาตะเครา  (ด.ช.อภิญญา  พุ่มสมบัติ , ด.ช.ศรศิริ  ทัสนา , ด.ญ.วัลยา  การะเกตุ)   ได้รับคะแนน  89  คะแนน    
คลิกดูภาพทั้งหมดที่นี่ค่ะ
https://plus.google.com/u/0/photos/101944607185213555861/albums/5847318152453744625