- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเตรียม NT ระดับชาติ

          นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ  ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระดับชาติ  (NT)   เพื่อให้คณะกรรมการคุมสอบทุกคน  ได้มีความรู้ความเข้าใจ  และดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง  ประกอบด้วย  หัวหน้าศูนย์สอบ  จำนวน  10  ศูนย์สอบ
          ในการนี้  นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกคนได้ช่วยกันตรวจสอบในเรื่องของการระบายรหัสบนกระดาษคำตอบ  เพราะหากว่านักเรียนฝนรหัสผิดเพียงตัวเดียว  ผลคะแนนการสอบก็จะผิดพลาดทันที  โดยขอให้คุณครูผู้สอนทุก ๆ คน  ได้ไปฝีกให้นักเรียนในชั้นเรียนของตนเองได้ทดลองกระทำให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการสอบจริงในวันที่  21 - 22 กุมภาพันธ์  2556

altaltalt