- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการกำหนดหลักเกณฑ์ องค์ประกอบ ตัวชี้วัดและค่าคะแนน การพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อกำหนดตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1

ดังเอกสารแนบ