- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561

        ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูผู้สอน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่เกษียณอายุราชการแล้ว  ตามโครงการงครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  ปีงบประมาณ 2561    ตามเอกสารแนบ