- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเอนกประสงค์และถังน้ำซีเมนต์ (ฝ.30 พิเศษ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จะทำการขายทอดตลาดอาคารเอนกประสงค์และถังน้ำซีเมนต์ (ฝ.30 พิเศษ)  จำนวน  2  รายการ  ของโรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อฯ  ตามรายละเอียดดังแนบ