- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู ฉัตรวัฒน์ สุขโต 2105
62 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2563 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 3560
63 ประกาศขายทอดตลาดปี 2562 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 2873
64 การสร้างเเละการตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อป้องกันรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ฉัตรวัฒน์ สุขโต 1893
65 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 1639
66 การโอนเปลี่ยนเเปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 673 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 700
67 ยกเลิกการประชาสัมพันธ์รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 629
68 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 1321
69 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี 2562 (งวดที่ 2) ฉัตรวัฒน์ สุขโต 1563
70 การรับสมัครเพื่อคัดเลือกจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปี 2562 งวดที่ 2 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 774
71 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจาปี พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ฉัตรวัฒน์ สุขโต 785
72 การโอนเปลี่ยนเเปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 307 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 383
73 การโอนเปลี่ยนเเปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 281 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 363
74 การโอนเปลี่ยนเเปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 230 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 379
75 การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ฉัตรวัฒน์ สุขโต 897
76 การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ ป.1 ข จำนวน 2 ห้องเรียน ของโรงเรียนบ้านโตนดน้อย ฉัตรวัฒน์ สุขโต 826
77 การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 2590
78 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 1129
79 การโอนเปลี่ยนเเปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 141 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 465
80 การโอนเปลี่ยนเเปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 121 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 347
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 12