Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การจัดทำกลยุทธ์ของหน่วยงาน ด้วยกระกระบวนการ SWOT ANALYSIS จงกล 284
2 คำสั่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จงกล 273
3 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ 2559 จงกล 286
4 คู่มือการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ดร.ชูศักดิ์ 664
5 ประวัติ ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ 2559 ฐิติกา 584
6 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ สพป.พบ.เขต1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฐิติกา 367
7 แผนพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ สพป.พบ.เขต1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 ฐิติกา 371
8 เอกสารวิชาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จงกล 364
9 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จงกล 356
10 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างและศึกษาดูงาน จงกล 347
11 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (70%) จงกล 709
12 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (30%) จงกล 629
13 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (70%) จงกล 367
14 เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสานสัมพันธ์องค์คณะบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ฐิติกา 342
15 แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จงกล 329
16 รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ 2558 จงกล 341
17 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2557โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ภาค1 ปี 2557(70%) จงกล 408
18 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2557โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ภาค1 ปี 2557(30%) จงกล 378
19 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2557โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ภาค2 ปี 2557(70%) จงกล 405
20 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2557โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ภาค2 ปี 2557(30%) จงกล 371
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3
Data Center สพป.พบ.1