- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจกลุ่มงานประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ฉัตรวัฒน์ สุขโต 19
2 การติดตาม ประเมินผล ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 12
3 การประชุมการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ 4 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 7
4 สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2565 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 19
5 การตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรกก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 29
6 การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (ครั้งที่ 1) พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 18
7 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ร่วมมือ ต่อยอด ขยายบทบาท ศูนย์ซ่อมสร้างโดยชุมชน “Fix It Center” ในชุมชนวัดต้นสน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 53
8 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 54
9 สพป.เพชรบุรี เขต 1 เดินหน้าพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 21
10 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 22
11 การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ของ สสวท. (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 24
12 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ณ สพป.สมุทรสงคราม พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 35
13 การรับรายงานตัวบุคคลที่ได้รับการบรรจุและสอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.เพชรบุรี เขต 1 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 15
14 สพป.เพชรบุรี เขต 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา แบบ Avtive Learning ฉัตรวัฒน์ สุขโต 20
15 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 9
16 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ณ สพป.สมุทรสาคร พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 27
17 การเข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ... ระดับประถมศึกษา พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 11
18 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ขับเคลื่อนพัฒนาทักษะ "การนิเทศภายในสถานศึกษา" พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 21
19 ผู้แทน สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเพิ่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 32
20 การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4/2565 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 23
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 50