- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจกลุ่มงานประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พิธีส่งมอบห้องคอมพิวเตอร์และห้องน้ำอาคารเรียนอนุบาล รร.อนุบาลวัดต้นสนฯ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 25
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูพี่เลี้ยง โครงการ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 57
3 มอบเกียรติบัตร Best Practice ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามพระจริยวัตรฯ โครงการการจัดการเรียนรวม และผลงานการจัดการสอนพัฒนาการอ่านสมรรถนะขั้นสูง พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 27
4 มอบเกียรติบัตร "การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 58
5 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 36
6 พิธีมอบเกียรติบัตรวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pracetice) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานระดับปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 45
7 รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันกีฬา "บางตะบูน-บ้านแหลม เกมส์" พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 103
8 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบ RT, NT และ O-NET ปีการศึกษา 2565 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 80
9 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารและจัดการศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 22
10 รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาและเงินบำรุงโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 27
11 ประชุมขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 44
12 อบจ.เพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณทำการจ้างครูขาดแคลน ให้แก่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 43
13 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างเครื่องมือคัดกรองพัฒนาการทางภาษาเด็กปฐมวัย พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 29
14 อบรมปฏิบัติการใช้และผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 38
15 อบรม “ค่ายทักษะชีวิต ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 78
16 พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 22
17 "สพป.สระแก้ว เขต 1 - สพป.เพชรบุรี เขต 1" ประสานความร่วมมือการดำเนินงาน บริหารจัดการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลภาครัฐ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 37
18 ประชุมคณะวิทยากรขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC content center) พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 28
19 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนา (Best Practice) การจัดการศึกษาปฐมวัย พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 31
20 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "สพฐ.ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคน อ่านออกเขียนได้" พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 29
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 55