- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

 

- ว่าง -

 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจกลุ่มงานประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 การประกวดกิจกรรมโครงการ "โรงเรียนสุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 115
182 การเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 120
183 การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนนำขยายผล 7 จังหวัด" พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 129
184 สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริต และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ประจำปี 2565 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 135
185 ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 117
186 ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลม พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 113
187 การประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี พ.ศ.2565 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 113
188 กิจกรรม Focus Group โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 266
189 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) นำทีมให้คำปรึกษาและคำแนะนำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 199
190 การประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conferencce ครั้งที่ 5 ฉัตรวัฒน์ สุขโต 118
191 การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ฉัตรวัฒน์ สุขโต 148
192 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 111
193 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ" ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2565 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 507
194 สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทางไกล เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 127
195 การติดตาม-เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 112
196 การติดตาม-เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 130
197 การประชุม "เกณฑ์การประกวดกิจกรรมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)" พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 109
198 การรับมอบหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 105
199 สำนักงานลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2565 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 127
200 ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ฉัตรวัฒน์ สุขโต 126
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 10 จาก 61