- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

 

- ว่าง -

 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจกลุ่มงานประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูพี่เลี้ยง โครงการ "พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม" ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 161
122 มอบเกียรติบัตร Best Practice ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามพระจริยวัตรฯ โครงการการจัดการเรียนรวม และผลงานการจัดการสอนพัฒนาการอ่านสมรรถนะขั้นสูง พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 111
123 มอบเกียรติบัตร "การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 156
124 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 114
125 พิธีมอบเกียรติบัตรวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pracetice) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานระดับปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 131
126 รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันกีฬา "บางตะบูน-บ้านแหลม เกมส์" พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 232
127 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบ RT, NT และ O-NET ปีการศึกษา 2565 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 178
128 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการบริหารและจัดการศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 97
129 รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาและเงินบำรุงโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 117
130 ประชุมขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 125
131 อบจ.เพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณทำการจ้างครูขาดแคลน ให้แก่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 112
132 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างเครื่องมือคัดกรองพัฒนาการทางภาษาเด็กปฐมวัย พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 109
133 อบรมปฏิบัติการใช้และผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 144
134 อบรม “ค่ายทักษะชีวิต ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 149
135 พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 89
136 "สพป.สระแก้ว เขต 1 - สพป.เพชรบุรี เขต 1" ประสานความร่วมมือการดำเนินงาน บริหารจัดการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลภาครัฐ พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 109
137 ประชุมคณะวิทยากรขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC content center) พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 98
138 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนา (Best Practice) การจัดการศึกษาปฐมวัย พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 103
139 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "สพฐ.ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคน อ่านออกเขียนได้" พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 105
140 สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ 98
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 7 จาก 61