Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์  เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2017 เวลา 08:33 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1