Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์  เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2017 เวลา 08:33 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1