Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

จะไม่แพ้ใครในประเทศนี้

altaltalt

          เมื่อเช้าวันที่  16  มีนาคม  2560  นายประสิทธิ์  ใจช่วง  รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เทคนิคการสอนคณิตคิดคล่อง  ของ  รร.วัดดอนไก่เตี้ย

          นางสาวจรีพร  นิลห้อง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กล่าวรายงานต่อประธานว่า  ปัจจุบันผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  ทุกระดับชั้น  อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้  ขั้นแนวหน้าระดับประเทศ  ดังนั้น  เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพด้านผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์    กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  จึงหาวิธีการพัฒนาความรู้ด้านเทคนิควิธีการสอนคณิตศาสตร์  ให้กับคุณครูทุกคน  ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  "เทคนิคการสอนคณิตคิดคล่อง (คิดเลขเร็วและการแก้โจทย์ปัญหา)  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการกรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  ให้สูงขึ้นทุกระดับชั้น  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิ์ภาพในการสอนให้กับคุณครู  

          สำหรับวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน  ได้มีเทคนิคใหม่ ๆ ในด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   รู้จักใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และสุดท้าย  ต้องการให้นักเรียนทุกคน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุุ่มสาระคณิตศาสตร์สูงขึ้น  เข้าแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์  ณ  สนามแข่งขันใด  จะต้องติดอันดับตลอด   การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา  1  วัน  ใช้ห้องประชุมทองอุไร  ของโรงเรียนเป็นสถานที่อบรม  คณะวิทยากร  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตร์ระดับประเทศ  มาให้ความรู้

          ประธาน  ได้กล่าวฝากผู้บริหาร และคณะครูว่า  ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน  ได้นำเอาความรู้ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุด  และขอให้ตั้งใจในการอบรม

 

ทินกร  กล่ำทอง    ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพพิธีเปิดได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/0B2iTpSaOG2f2QlhBZktqdm92akE

 

 
Data Center สพป.พบ.1