Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

เอกสารประกอบคำบรรยายของประธานกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2560 – 2564) 16 มีนาคม 2560

 

เอกสารประกอบคำบรรยายของประธานกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ.2560-2564)
16  มีนาคม  2560

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2017 เวลา 16:11 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1