Please update your Flash Player to view content.

** สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ **  ยินดีต้อนรับ  ** 

นายศุภชัย  ชนะดี

ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1

ประกาศขับเคลื่อน 4Qs

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจ 

 

 

ผู้ช่วยเหลือ ผอ.รร.

altaltaltalt

          สพป.เพชรบุรี เขต 1  จัดสอบคัดเลือกบุคคล  เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน

          เมื่อวันที่  7  มกราคม  2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน  จำนวน  2  อัตรา  โดยปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองชุมพล , โรงเรียนบ้านหนองประดู่  จำนวน  1  อัตรา  และปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านลิ้นช้าง , โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ , โรงเรียนบ้านท่าเสลา  อีก  1  อัตรา  จ้างโดยเงินงบประมาณ  อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

          การรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้  มีผู้สนใจสมัคร  จำนวน  120  คน  ทำการสอบ  ณ  สนามสอบโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  ผู้เข้าสอบขาดสอบ  24  คน  มีผู้สอบผ่าน  76  คน   ดังนี้

          ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด  และเรียงลำคะแนน  คือ  1. นายเกียรติภูมิ  เติมยศ  2. นางสาวศศิธร  ลานอิ่น  3 นางสาวน้ำฝน  สัมมาขันธ์  4. นางสาวสุนัน  สัมมาขันธ์ ฯ  (ลำดับที่  5 - 76  ให้ดูได้ในประกาศของ สพป.เพชรบุรี เขต 1)   จึงขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 และ 2  มารายงานตัว   ทำสัญญาจ้าง  ในวันที่  10  มกราคม  2560  ณ  ห้องปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  ตั้งแต่เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป   สำหรับกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์  ผู้ที่สละสิทธิ์  ต้องมาเขียนบันทึกข้อความว่า  สละสิทธิ์  เจ้าหน้าที่  จะเรียกลำดับต่้่อไปมาทำสัญญา   อนึ่ง  การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา  2  ปี

 

ทินกร  กล่ำทอง  ภาพ / ข่าว

คลิกชมภาพได้ที่นี่

https://plus.google.com/u/0/photos/116168247166054389730/album/6373429923540128417/6373429928029352642?authkey=CO7Lr7GwpYy81gE

 

 

          

 
Data Center สพป.พบ.1