Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2016 เวลา 12:04 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1