Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2558 **(เพิ่มแผนที่สถานที่สอบ)**

               ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กำหนดดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยกำหนดรับสมัครคัดเลือกระหว่างวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2558 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
               บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ มาเพื่อทราบ และขอให้สถานศึกษาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้แผนที่สถานที่สอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
(โรงเรียนพาณิชยการเพชรบุรีบริหารธุรกิจ)แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:01 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1