Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 (แก้ไขใบสมัคร 2/11/58)

               ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดาเนินการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:10 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1