Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

          ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1  ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  โรงเรียนวังตะโก  โรงเรียนวัดทองนพคุณ  และโรงเรียนวัดอินทราราม  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จำนวน  1  อัตรา  ระหว่างวันที่  23 - 27  กุมภาพันธ์  2558  ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  2558  นั้น  
          บัดนี้  การรับสมัครได้สิ้นสุดลงและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  วัน  เวลา  และสถานที่คัดเลือก  ดังเอกสารแนบ

สถานที่สอบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 03 มีนาคม 2015 เวลา 08:34 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1