Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศผลการคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพป.พบ.1

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1  ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2015 เวลา 10:04 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1