Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางวิทยศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพฯ ปีงบประมาณ 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางวิทยศาสตร์ เข้าปฏิบัตหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558

          ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการรับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2557 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ดังประกาศที่แนบมานี้ 
Data Center สพป.พบ.1