Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

               ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑    เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘
               เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านเนินรักขอลาออก  จึงมีตำแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์  ว่าง  จำนวน  ๑  ตำแหน่ง  ดังเอกสารแนบ

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2014 เวลา 09:24 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1