Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนครูมืออาชีพ

          ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นั้น
          การดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามบัญชีรายชื่อประกาศผลการคัดเลือกที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการ ดังเอกสารแนบ


 
Data Center สพป.พบ.1