Please update your Flash Player to view content.

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

ติดต่อหน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ในเครือ สพฐเว็บไซต์ที่น่าสนใจประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ

               ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยกาหนดรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นั้น
               บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:49 น.)

 
Data Center สพป.พบ.1