- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

anigif.gif - 754.31 Kb

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

IMG_6541.jpg - 2.10 Mb

IMG_6183.jpg - 1.70 Mb IMG_6273.jpg - 1.72 Mb IMG_6506.jpg - 1.99 Mb

 

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 น. - 15:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้นำ คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้าประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลดังกล่าว ประจำปี 2566 (ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ให้แก่สถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ และโรงเรียนวัดท้ายตลาดฯ

     โดยคณะกรรมการที่เข้าประเมินในวันนี้ประกอบด้วย

นางกชพร มั่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นายสายัณห์ พันนุกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายการุณย์ เหรียญบุปผา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

นางหนึ่งฤทัย จิรประเสริฐวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

ภาพเพิ่มเติม : คลิก


ภาพ : ฉัตรวัฒน์ สุขโต   พนักงานบันทึกข้อมูล

ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์