- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

 

- ว่าง -

 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

335273179_950174329474692_869539939157188580_n.jpg - 160.12 Kb 335393369_219671890572586_5278805161888082407_n.jpg - 2.08 Mb

335388517_136921912640013_8951198417392752426_n.jpg - 1.94 Mb  335007078_3577321782497022_8342426091574177888_n.jpg - 1.86 Mb

 

     วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้มอบให้นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการในประชุม
 

 

ภาพเพิ่มเติม : คลิก
ภาพ/ข่าว  ฉัตรวัฒน์  สุขโต  พนักงานบันทึกข้อมูล