- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

 

- ว่าง -

 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก

 

     วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธี โดย ผอ.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมงานแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน จาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยังได้เข้าชมนิทรรศการของโรงเรียนต่าง ๆ ภายในบริเวณงาน เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในการทำกิจกรรมด้วย

   

     การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออกในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี โดยในพิธีเปิดงานฯ มีนางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 นางสาวสุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผอ.สพม.ราชบุรี นายพิทักษ์ สุระชาติ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้รับชมการแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ซึ่งเป็นการประสานเสียงดนตรีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ รับชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและจินตลีลาจากนักเรียนเพื่อสื่อสารถึงเรื่องราวอัตลักษณ์และความเป็นมาของจังหวัดราชบุรี นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีส่งมอบ "ธงตราสัญลักษณ์" การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขันในปีถัดไป

 

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์

ภาพเพิ่มเติม : คลิก