- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

 

- ว่าง -

 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนวัดคุ้งตำหนัก

alt

alt alt alt

    วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นประธานในการประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนวัดคุ้งตำหนัก จำนวน 4 รายการ โดยให้มีการลงชื่อสู้ราคาพร้อมวางหลักประกันการเสนอราคา เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เกิดความโปร่งใส่ ยุติธรรม และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ภาพเพิ่มเติม : คลิก