- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

 

- ว่าง -

 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ "พีรศักดิ์ รัตนะ" เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ณ ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

     วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการสอนที่ดี (Best Practice) "กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาการคำนวณแบบ Unplugged Coding สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2" พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และวิชาภาษาไทย รับชมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ และเดี่ยวระนาดทุ้มและฆ้องวงใหญ่ ซึ่งนักเรียนที่ท่องอาขยานทำนองเสนาะและเดี่ยวระนาคทุ้มได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในระดับเขตพื้นที่ (ประถมศึกษา) และจะเป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 77 ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดราชบุรีต่อไป ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

    โดยนางสาวชนิดา รักเจียม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา พร้อมนางวรรณา บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) และนายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) ผู้แทนและศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ

alt

alt alt alt alt

alt alt alt alt

alt alt alt alt

alt alt alt alt

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์