- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

 

- ว่าง -

 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลฯ

 

  

 

   วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 8.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2566 และต่อเนื่องด้วยการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเพชรภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ภาพ/ข่าว : ฉัตรวัฒน์ สุขโต พนักงานบันทึกข้อมูล