- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

 

- ว่าง -

 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา

    วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นประธานกลุ่มเครือข่าย หรือผู้แทน ในฐานะคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมฯ และมีนางวิรัตน์ เสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปี ในระบบจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์