- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

 

- ว่าง -

 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ "นายพีรศักดิ์ รัตนะ" เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี (Best Practice) ณ โรงเรียนหนองชุมพลฯ และโรงเรียนวัดปากอ่าวฯ

    วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นางวิรัตน์ เสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางธิติมา เพ่งพิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการ ได้เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ "นายพีรศักดิ์ รัตนะ" ในการเดินทางเยี่ยมโรงเรียนหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเข้าชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บูรณาการ STEM ร่วมกับการเสริมแรงของโรงเรียนที่โดดเด่น โดยมี นายพีรเทพ หอมหวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินรัก ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 นางสาวณรัฎชา มณีนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 คณะครูและนักเรียน รร.บ้านหนองชุมพล ให้การต้อนรับ

alt alt alt

alt alt alt

    จากนั้น เวลา 13.30 - 15.30 น. คณะผู้ตรวจราชการ และคณะ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าเยี่ยมโรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อชมการจัดการเรียนรู้ เรื่อง "Image of the Maths" และ "นาฬิกาวิเศษ" รวมถึงการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีนายกอบชัย มณีตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากอ่าวฯ คณะครู  และนักเรียน รร.วัดปากอ่าวฯ ให้การต้อนรับ

alt alt alt

alt alt alt

ภาพ : ธิติมา เพ่งพิมพ์
ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์