- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

- ว่าง -

 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจเตรียมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566

   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริพร ทิมวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือและวางแผนงานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมช้องประชาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

alt alt alt

alt alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์