- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

- ว่าง -

 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจสพป.เพชรบุรี เขต 1 ผนึกกำลัง PA Support Team เตรียมพร้อม จัดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ "ว PA"

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาและขั้นตอนการจัดการอบรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เข้ารับการอบรมฯ โดยในวันนี้ นายสมพงษ์ เกศีนิลพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน/คุณครูที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นทีม PA Support ของ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม และเป็นวิทยากรแกนนำในวันอบรมด้วย และมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

   การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์