- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

- ว่าง -

 

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจสพป.เพชรบุรี เขต 1 หารือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน

    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดการประชุมหารือโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาแนวทางการใช้งบตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย นายสุริยา มนตรีภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้แทนของโรงเรียนตามบัญชีที่ได้รับจัดสรร จำนวน 53 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมฯ และมีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นฝ่ายเลขานุการ

alt alt alt

alt alt alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักประชาสัมพันธ์