- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจมอบเกียรติบัตร Best Practice ตามโครงการส่งเสริมการอ่านตามพระจริยวัตรฯ โครงการการจัดการเรียนรวม และผลงานการจัดการสอนพัฒนาการอ่านสมรรถนะขั้นสูง

    วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือกให้เป็น Best Practice จำนวน 3 รายการ 28 ราย ได้แก่

(1) การมอบเกียรติบัตรผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการอ่าน ตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5 ผลงาน

(2) การมอบเกียรติบัตรผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ตามโครงการการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษาเรียนรวม จำนวน 19 ราย

(3) การมอบเกียรติบัตรผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ผลงาน/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงฯ จำนวน 4 ราย

ในการนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน Best Practice ได้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีนายสัญญา กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ให้เป็นประธานและมอบเกียรติบัตร โดย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ได้กล่าวขอบคุณที่ทุกท่านมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมตามโครงการข้างต้น และแสดงความยินดีต่อผู้ผ่านการประเมินทุกท่าน

alt alt

alt alt

alt alt

ภาพกิจกรรมและช่วงมอบเกียรติบัตร   คลิก

 

ภาพ         :  ฉัตรวัฒน์ สุขโต           พนักงานบันทึกข้อมูล
ภาพ/ข่าว  :  พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์   นักประชาสัมพันธ์