- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1




เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด




เว็บไซต์ที่น่าสนใจ







พิธีมอบเกียรติบัตรวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pracetice) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานระดับปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pracetice) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานระดับปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ในด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 ประเภท 18 รางวัล ได้แก่

(1) ประเภทการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของ Project Approach จำนวน 6 รางวัล

(2) ประเภทการจัดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 6 รางวัล

(3) ประเภทการจัดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 4 รางวัล

(4) ประเภทการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด Montessori จำนวน 1 รางวัล

(5) ประเภทการจัดประสบการณ์ตามแนวทางของ Loose Parts Play จำนวน 1 รางวัล

โดยมีนายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรพร้อมมอบโอวาท และมีคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมภายในงาน รวมถึง นายสุริยา มนตรีภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู รร.อนุบาลเพชรบุรี เข้าร่วมงานและรับมอบเกียรติบัตร ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมประกวด Best Practice ด้วย

alt alt

 alt alt

alt alt

ภาพเพิ่มเติม  คลิก

ภาพ         :   ฉัตรวัฒน์ สุขโต         พนักงานบันทึกข้อมูล
ภาพ/ข่าว  :   พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์  นักระชาสัมพันธ์