- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ยินดีต้อนรับ -

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

 

Data Center สพป.พบ.1
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจประชุมพิจารณาการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2565

    วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพป.เพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดขึ้นเพื่อพิจารณาการบริหารแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ของสำนักงาน โดยมีนายรังสรรค์ คำชาย นางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ำ นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1

alt

alt alt alt

 alt alt alt

alt alt alt

alt alt alt

ภาพ/ข่าว : พิชญ์พิศุทธ์ ทิมวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์